Zarząd Portu Morskiego Dziwnów

Budynek Zarządu Portu Morskiego Dziwnów

Adres: ul. Osiedle Rybackie 16k, 72-420 Dziwnów .

Tel. biuro: 91 3217324, E-mail: port@dziwnow.pl

Funkcję dyrektora portu pełni inż. Monika Bielecka-Suda.

Biuro portu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Bosman Portu Rybackiego (ul. Osiedle Rybackie 16k) pełni dyżur całą dobę. Tel. 724 958 835

Bosman Portu Jachtowego (ul. Żeromskiego 30) pełni dyżur całą dobę. Tel. 501 958 836