Przejdź do treści

Przebudowa nabrzeża skarpowego

Przystań skarpowa w Dziwnowie – inwestycja zakończona

Tytuł operacji: Poprawa infrastruktury portów rybackich oraz jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich poprzez modernizację oraz doposażenie Portu Rybackiego w Dziwnowie

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy

Beneficjent: Zarząd Portu Morskiego Dziwnów


Najnowsze wpisy

Nowej przystani nadano imię

Nowa przystań skarpowa otrzymała imię Andrzeja Skowrońskiego – marynisty i żeglarza, który uko…

Złożono kwiaty pod pomnikiem

W tym roku w ramach Festynu Rybaka po raz pierwszy złożono kwiaty pod pomnikiem ” Rybakom, któ…

Uroczyste otwarcie przystani skarpowej

Mamy dobre informacje dla mieszkańców. W związku z rozpoczynającym się sezonem otrzymujemy wiele pyt…

Skip to content